Văn phòng 10/4 Trần Nhật Duật

 

Hãy để 8 tiếng làm việc của mọi thành viên trở nên hiệu quả.

Công trình: văn phòng

Diện tích: 35m2

Hạn mục: thiết kế và thi công nội thất