Nhà phố 3/2 - Q10

 

Công trình: Nhà phố

Diện tích: 100 m2

Hạn mục: Thiết kế và thi công toàn bộ công trình