Văn phòng 14 Hoa Hồng - Phú Nhuận

 

Công trình: Văn phòng

Diện tích: 25 m2

Hạn mục: thiết kế, thi công toàn bộ diện tích