Green Valley - Phú Mỹ Hưng

 

Công trình: Green Valley - Phú Mỹ Hưng

Diện tích: 80 m2

Hạn mục: thiết kế và thi công nội thất và trang thiết bị