H&B Shop - Phú Nhuận

 

Công trình: H&B Shop

Diện tích: 30 m2

Hạn mục: Thiết kế và thi công toàn bộ