Sun Tower (Ms. Ha)

 

Vị trí: Phú Hữu, Q.9

Hạng mục: Lên ý tưởng, thiết kế và thi công toàn bộ nội thất