An Gia Star

 

Diện tích: 68m2

Vị trí: Tân Phú

Hạng mục: Lên ý tưởng thiết kế, vẽ 3D và thi công toàn bộ công trình