The Ascent (Mr. Stephen)

 

Diện tích: 110m2

Vị trí: Thảo Điền - Q2

Hạng mục: Lên ý tưởng, thiết kế và thi công toàn bộ công trình