Riva Park - Mr. Dai

 

Diện tích: 75m2

Vị trí: 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

Hạng mục: Lên ý tưởng, thiết kế và thi công toàn bộ công trình