Everich Infinity - Q5

 

Công trình: Thiết kế và thi công Officetel (Everich Infinity - Q5)

Diện tích: 30m2

Hạng mục: Lên ý tưởng thiết kế, vẽ 3D, thi công nội thất, giám sát công tri