Văn phòng Lê Văn Sỹ

 

Diện tích: 30m2

Công trình: Thiết kế và thi công nội thất văn phòng đại diện