Nhà phố Tân Khai - Q11

 

Công trình: sửa chữa toàn bộ ngôi nhà

Diện tích: 200m2

Hạng mục thi công: Thiết kế, thi công, trang bị vật tư, giám sát công trình